twitter instagram YouTube

2020-01-24
Fajne Granty 2019

Fajne Granty 2019

Najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapraszają Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska.

CEL KONKURSU:

Celem Programu Grantowego jest stworzenie Biblioteki Warsztatów (zbioru pudełek/skrzynek z materiałami do prowadzenia zajęć z rozumienia nowych technologii), która będzie stanowiła bazę wiedzy i materiałów dla nauczycieli i edukatorów.

Program Grantowy ma za zadanie szerzyć wiedzę o tym, że kluczem do zrozumienia nowych technologii, jest nie tylko programowanie, ale też matematyka, logika, fizyka, a nawet nauki humanistyczne. Założeniem Programu Grantowego jest to, aby pomysły zamknięte w Bibliotece Warsztatów pokazały, jak przy pomocy prostych środków wprowadzić wiedzę, która będzie przydatna w nowoczesnej edukacji cyfrowej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przeprowadzenie zajęć (warsztatu lub cyklu warsztatów) dla określonej grupy wiekowej z przedziału wiekowego od 4 lat do 18 lat wraz z listą materiałów, które muszą zmieścić się w pudełku/skrzynce o wymiarach wewnętrznych 485x385x245 mm, a ich wartość nie może przekroczyć 1000 zł.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

  • organizacje pozarządowe posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
  • szkoły publiczne i niepubliczne,
  • przedszkola publiczne i niepubliczne,
  • biblioteki,
  • miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Do 1000zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Do 31 stycznia 2020r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 14 lutego do 30 kwietnia 2020r.  

KONTAKT:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fajnegranty.pl/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas