twitter instagram YouTube

2018-01-17
FEM FUND Fundusz Feministyczny

Feministyczne organizacje i grupy nieformalne do 4 lutego mogą zgłaszać się do udziału w konkursie na mini-granty w ramach Funduszu Feministycznego.

Organizatorom zależy na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych, w różnych miejscach w Polsce.
Środki Funduszu Feministycznego można przeznaczyć na dowolne działania – to Wasz wybór. Maksymalna wysokość mini-grantu to 4 400 złotych. O tym, kto otrzyma wsparcie finansowe będą decydowały przede wszystkim grupy i organizacje feministyczne biorące udział w konkursie. Dlatego też, ubieganie się o mini-grant oznacza udział w ocenie innych wniosków złożonych w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone około 15 marca 2018 r.
http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas