twitter instagram YouTube

2018-07-09
Formularze zgłoszeniowe

Hasłem tegorocznej edycji jest Zoom na Aktywność – koordynacją wydarzenia zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a)   pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)   pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl  lub

c)    dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

 

Pytania dot. akcji Aktywne Obywatelskie Leszno prosimy kierować na e-mail: aol@leszno.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas