twitter instagram YouTube

SzukajFundacja E-MUZEUM im. Renaty Klak

Kolbego 76
64-115 Święciechowa

Telefon stacjonarny: 653223252

Email 1: fundacja@e-muzeum.eu

WWW: www.fundacja.e-muzeum.eu

Nr KRS lub innego rejestru: 0000561371
Data rejestracji: 2001-09-20

NIP: 6972316194
REGON: 361708386

Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji 3 w tym kobiet 1
Liczba wolontariuszy organizacji 10 w tym kobiet 5
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Paweł Klak
Stanowisko: Prezes Zarządu
Telefon: 507600872
Email: fundacja@e-muzeum.eu

Działalność:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • turystyka i krajoznawstwo
Napisz do nas