twitter instagram YouTube

SzukajFundacja Extremalnie Aktywni

Kasztelańska
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: 513536134

Email 1: adamextremalnieaktywni@gmail.com

Nr KRS lub innego rejestru: 0000676957
Data rejestracji: 2017-05-10

NIP: 6972334878
REGON: 367245289

Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: fundacja
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 4 w tym kobiet 2
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 3 w tym kobiet 3
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Adam Stachowiak
Stanowisko: Prezes
Telefon: 513536134
Email: adamextremalnieaktywni@gmail.com

Działalność:

  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Napisz do nas