twitter instagram YouTube

2019-04-23
Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP wspiera projekty związane z koleją. Dofinansowanie ze środków fundacji można uzyskać na projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.

Organizatorem programu jest Fundacja Grupy PKP.
Cel nadrzędny: efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak: – zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności,
– edukacja dzieci i młodzieży,
– przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.
Cele szczegółowe:
– pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
– promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa,
– ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
– wspieranie środowisk związanych z koleją.
Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku.

Na co można uzyskać wsparcie?

Projekty związane z koleją, w tym w zakresie:
– bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
– promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
– ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
– edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.

Kto może złożyć wniosek?

Osoby fizyczne i prawne.

Termin składania wniosków:
Nabór ciągły

Źródło / Więcej informacji:
http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas