twitter instagram YouTube

2021-10-14
Fundusz Pomocy Pomagającym

Fundusz Pomocy Pomagającym

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Reżim Aleksandra Łukaszenki wywiera presję na Unię Europejską, cynicznie grając życiem i nadziejami na lepsze jutro ludzi przybywających z krajów trapionych biedą i konfliktami zbrojnymi. Polski rząd odpowiada na tę presję siłą, uszczelniając granicę i wywożąc do lasu osoby, którymi mimo wszystkich przeszkód udało się dostać na terytorium Polski z intencją ubiegania się o ochronę międzynarodową. W odpowiedzi na tę dramatyczną sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym. – 30 listopada

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego

CEL KONKURSU:
Celem Funduszu jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wsparcie otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a także organizacje dokumentujące i nagłaśniające przypadki naruszanie prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka i prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: dotacje w wysokości do 30 000 zł, a w przypadku grup nieformalnych do 4000 zł          

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 31 grudnia 2021 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-pomocy-pomagajacym 

KONTAKT:
Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: uchodzcy@batory.org.pl lub telefoniczny: +48 796 332 145

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas