twitter instagram YouTube

2015-01-22
Fundusz dla Przyrody

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”. Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. Wnioski należy przesyłać do dnia 15.02.2015

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Preferowana będzie pomoc następującym grupom zwierząt: (jak np. pszczolinki, złotolitki, murarki, jerzyki, kawki, pustułki, mazurki, bociany białe, nietoperze). Na szczególną uwagę tym razem zasługiwać będą trwałe rozwiązania – np. schronienia wmurowane w nowe budynki, wykorzystanie trwałych materiałów np. trocinobeton. Źle wykonane budki dla ptaków i nietoperzy oraz budki dla gatunków pospolitych (np. szpak, bogatka) nie będę finansowane. Do wniosku obowiązkowo prosimy załączyć schematy przewidzianych do montażu urządzeń oraz jeśli już takie gdzieś istnieją dobrze, gdy będą załączone fotografie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Jako wnioskodawcy preferowane będą organizacje społeczne. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł. Koszty administracyjne nie mogą przekraczać 10% wartości projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy przesyłać w 1 egz. do dnia 15.02.2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”

Trzcinica Wołowska 10

56-160 Wińsko

z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.funduszdlaprzyrody.org/?page_id=5

Projekt może rozpoczynać się nie wcześniej jak 01.03.2015 i powinien trwać nie dłużej niż do15.04.2015. Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania stanowi część dużego projektu zadanie przewidziane do dofinansowania powinno być jasno wydzielone i zostać w całości zrealizowane w podanym terminie. Raport końcowy wraz z załącznikami należy przesłać do 01 maja 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas