twitter instagram YouTube

2020-01-23
Fundusz zalążkowy (seed money) na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego

Instytut Szwedzki ogłosił konkurs "Fundusz zalążkowy (seed money)" na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

Program skierowany jest do organizacji, które chciałyby rozwinąć współpracę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku. Instytut Szwedzki zapewnia finansowanie wspólnych projektów, w których szwedzkie organizacje stawiają czoła wyzwaniom ponadnarodowym wraz z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy prywatne (w partnerstwie), przy czym:

  • główny wnioskodawca musi mieć siedzibę w Szwecji;
  • wniosek musi obejmować co najmniej trzech uczestników z trzech różnych krajów kwalifikujących się do wsparcia, z których jednym jest Szwecja (jako główny wnioskodawca);
  • kraje kwalifikujące się do finansowania to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Federacja Rosyjska, Szwecja i Ukraina.

Projekt nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Wysokość dotacji: 100 000 SEK (Koron Szwedzkich) do 500 000 SEK (Koron Szwedzkich).

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 19 listopada 2019 roku do 12 lutego 2020 roku online (zakładka aplikacyjna dostępna na stronie Programu https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/).

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas