twitter instagram YouTube

2017-06-24
Fundusze dla Seniorów

W broszurce znajdują sie najwazniejsze informacje dotyczące możliwości finansowania dla Organizacji Pozarządowych zajmujących się Seniorami lub prowadzone przez Seniorów.  Znajdziecie w niej informacje na temat otwartych konkursów ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna, małych grantach  czy Inicjatywie lokalnej. Przygotowaliśmy także listę fundacji korporacyjnych, które finansują działania NGO. Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne seniorom działania, chcesz je zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na stronę www.ngo.leszno.pl, gdzie w zakładce Baza konkursów zamieszczamy informacje na temat aktualnych konkursów. O środki finansowe można również ubiegać sie w ramach inicjatywy lokalnej czy konkursów miejskich ( INICJATYWA LOKALNA, KONKURSY MIEJSKIE).

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas