twitter instagram YouTube

2019-11-12
Generator wniosków eNGO

Generator wniosków eNGO

Miasto Leszno jest na etapie wdrażania generatora wniosków eNGO, co w praktyce oznacza, że oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku będą składane za pośrednictwem platformy eNGO, a następnie drukowane z systemu i składane w biurze podawczym Urzędu.

Niebawem część wydziałów Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (planowy harmonogram ogłoszenia konkursu znajduje się TUTAJ). Jednak zarówno formuła ogłoszenia konkursów, jak również proces aplikowania będzie się znacznie różnił od dotychczasowych procedur. Ogłoszenia konkursowe będą zamieszczane na stronie www.leszno.engo.org.pl, a w odpowiedzi na nie, zarejestrowane w portalu organizacje pozarządowe, będą mogły składać swoje oferty online. Nie zwalnia to jednak z obowiązku wydrukowania i podpisania oferty z systemu, a następnie złożenia jej w biurze podawczym Urzędu Miasta Leszna, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

O generatorze:

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych organizacji pozarządowych (pod adresem www.engo.org.pl) a do korzystania z niej potrzeba jedynie komputera z dostępem do Internetu.

Korzystanie z aplikacji jest dla organizacji pozarządowych BEZPŁATNE. Dodatkowo, w ramach pakietu usług wykupionego przez samorząd otrzymują Państwo wsparcie telefoniczne i mailowe (np. w przypadku problemów technicznych związanych z obsługą aplikacji). Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem www.engo.org.pl/pomoc. Znajdą tam Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania systemu oraz instrukcję obsługi (do pobrania) oraz link do filmów instruktażowych zamieszczonych w serwisie „youtube” pokazujące jak zarejestrować organizację oraz jak złożyć ofertę.

Dostęp do konta możliwy jest pod adresem www.engo.org.pl, po wybraniu właściwego województwa na mapie, kliknięciu w konto samorządu, do którego chcemy złożyć ofertę.

Przed złożeniem oferty należy organizację zarejestrować w systemie. Ważne! Tylko jedna osoba rejestruje konto organizacji, po czym to ona zakłada innym osobom z organizacji (użytkownikom) konta dostępu, już po zalogowaniu się do swojego konta. Tak więc osoba zakładająca konto jako pierwsza (w ramach jednej organizacji) widziana jest w systemie jako swego rodzaju administrator konta organizacji. Prosimy nie zakładać więcej niż jednego konta dla danej organizacji pozarządowej.

Korzystanie z aplikacji przez organizację pozarządową niesie ze sobą wile korzyści, m.in:

  • Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów z ofert i sprawozdań (rachunkowych, związanych z harmonogramem oraz kompletności wypełnienia wszystkich pól i dołączania załączników);
  • Pilnowanie przez aplikację spełnienia warunków konkursowych w miarę wypełniania oferty;
  • Informowanie organizacji pozarządowych o statusie oferty dzięki wysyłaniu przez system automatycznych powiadomień;
  • Ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami organu administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi;
  • Możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji umożliwia pracę kilku osób nad tą samą ofertą/sprawozdaniem, w tym samym czasie;
  • Możliwość tworzenia szablonów i ich wykorzystywania do ponownego złożenia oferty;
  • Zaczytywanie większości danych z aktualnej wersji oferty do sprawozdania;
  • Pogrupowanie wydatków w sprawozdaniach według numerów pozycji kosztorysów (rodzaju kosztów) ułatwia ich sprawdzanie.

Zapraszamy do korzystania!

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas