twitter instagram YouTube

2014-03-11
Gmina przyjazna turyście

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, firmą 3Step Sp. z o. o. oraz Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych ogłosiło ogólnopolski konkurs na gminę najbardziej przyjazną turystom. Patronem Honorowym Konkursu jest Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystki Katarzyna Sobierajska. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2014r.

Uczestnikiem konkursu może być każda gmina w Polsce.

Konkurs ma za zadanie promowanie gmin, które wykorzystując swój potencjał krajobrazowy, kulturowy i inne możliwości obszaru, w sposób ciekawy i niestandardowy przyciągają ciekawą ofertą  turystów. 

Kryteria oceny

  • dostępność/dojazd do atrakcji (połączenia autobusowe, kolejowe, infrastruktura drogowa, komunikacja alternatywna do wybranych atrakcji w gminie),
  • baza noclegowa,
  • baza gastronomiczna,
  • szlaki turystyczne (oznakowanie, stan, wydarzenia itd.),
  • wypożyczelnie/punkty napraw sprzętu turystycznego,
  • informacja turystyczna,
  • miejsca o pośrednim i bezpośrednim przeznaczeniu turystycznym zaspokajające potrzeby w zakresie wypoczynku (plaże, kąpieliska itd.)
  • oferta gminy dla turystów (wydarzenia, zwyczaje, wykorzystanie potencjału),
  • działania długofalowe (inwestycje, tworzenie wspólnej oferty turystycznej, współpraca międzygminna).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, w wersji papierowej lub elektronicznej wraz z dokumentacją (np. fotograficzną) potwierdzającą dane zawarte w formularzu oraz materiałami promocyjnymi (foldery, gadżety, widokówki, ulotki, i inne)

Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z materiałami muszą zostać wysłane do 20 marca 2014 r. na adres : Biuro Konkursu „Gmina przyjazna turystom”, Dominik Krzysztofowicz, ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa oraz e-mail: d.krzysztofowicz@municipium.com.pl.

Nagrodą główną w konkursie jest turystyczna aplikacja mobilna dla gminy na okres dwóch lat. Aplikacja zostanie przygotowana na system Android.

Laureaci konkursu otrzymają certyfikaty - "Gmina Przyjazna Turystom". Ponadto nagrodami dodatkowymi, dla laureatów miejsc od 2 do 6 będzie umieszczenie 5 szlaków turystycznych na nowoczesnej internetowej platformie turystycznej byStep.pl

Wiecej informacji na stronie internetowej: //www.wspolnota.org.pl/turysta

 

Leszno.Rozwiń skrzydła.

Więcej informacji

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas