twitter instagram YouTube

2017-04-14
Grant na innowacje społeczne - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. UWAGA: Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan) na adres granty@mekrury.org.pl do dnia 28.04.2017 r.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • osoby prawne (publiczne i prywatne)
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

 FUNDATORZY OFERUJĄ:

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego (UWAGA: rozpatrywane będą jedynie karty zgłoszenia, które konsultowano z animatorami)
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
 • poziom finansowania – 100 %
 • wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania

UWAGA: Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan) na adres granty@mekrury.org.pl do dnia 28.04.2017 r.

 
UWAGA: Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan) na adres granty@mekrury.org.pl do dnia 28.04.2017 r.

Karty zgłoszenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. Przed złożeniem karty zgłoszenia innowacji należy skonsultować pomysł z właściwym regionalnie animatorem. Konsultacja musi być przeprowadzona osobiście lub mailowo.

Kart

Karty zgłoszenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. Przed złożeniem karty zgłoszenia innowacji należy skonsultować pomysł z właściwym regionalnie animatorem. Konsultacja musi być przeprowadzona osobiście lub mailowo.

Karty zgłoszenia innowacji, które zostaną złożone bez konsultacji z animatorem zostaną odrzucone.

 

Harmonogram naboru:

 • 28.04.2017 - termin składania kart zgłoszenia innowacji
 • 04-11.05.2017 - etap preselekcji
 • 12.05.2017 - ogłoszenie wyników preselekcji i zaproszenie do składania Specyfikacji Innowacji
 • 29.05.2017 - składanie Specyfikacji Innowacji
 • 30.05 - 15.06.2017 - praca Komisji Oceny
 • 16.06.2017 - ogłoszenie wyników naboru
 • 19.06 - 30.06.2017 - negocjowanie budżetów, przyotowanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, przekazywanie środków finansowych
 • 01.07 - 30.12.2017 - proces testowania

Aktualne dokumenty aplikacyjne i „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego” do pobrania na stronie Fundacji Merkury

Zainteresowane osoby i podmioty prosimy o kontakt z animatorkami w jednym Punktów Inubacji Innowacji w celu omówienia pomysłu i konsultacji Karty Zgłoszenia Innowacji. 

 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych       

ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa
tel./ fax +48 22 826 52 46, e-mail: agnieszka.deja@wrzos.org.pl; katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa

ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn

tel./ fax 531 022 712, e-mail: kamila.p@wrzos.org.pl y zgłoszenia innowacji, które zostaną złożone bez konsultacji z animatorem zostaną odrzucone.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas