twitter instagram YouTube

2016-10-18
Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:

  • współpraca kulturalna,
  • badania i wymiana naukowa,
  • edukacja,
  • wymiana młodych,
  • współpraca transgraniczna,
  • promocja turystyki.

Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z założeniami programu. Większość odbiorców stanowią organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, oraz inne instytucje publiczne. Poza kategorią „Współpracy transgranicznej” wnioski mogą składać współpracujące podmioty pochodzące z przynajmniej 3 państw należących do Grupy Wyszehradzkiej (czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji), aczkolwiek zaleca się uczestnictwo w projekcie partnerów ze wszystkich 4 państw Grupy.

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu wynosi minimum 6 001 euro.. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów.

Termin składania wniosków: wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online do godziny 12.00 ostatecznie w dniu upływu terminu: 1 grudnia 2016 r.

Podpisane wydrukowane wnioski powinny być dostarczone osobiście do 16.30 tego samego dnia lub wysłane pocztą najpóźniej z datą 15 marca/września na stemplu pocztowym na adres: International Visegrad Fund, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas