twitter instagram YouTube

2014-05-21
Granty na edukację i rozwój lokalny

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ogłosiła kolejne nabory wniosków na działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, w tym opieki zdrowotnej i polityki społecznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach Programu udziela dofinansowań na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

  • Innowacje w edukacji
  • Edukacja ekonomiczna
  • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
  • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

  • Priorytety opieki zdrowotnej
  • Polityka społeczna
  • Nauka przedsiębiorczości

Fundacja finansuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:

  • warsztaty,
  • szkolenia,
  • konkursy i olimpiady


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O FUNDUSZE:
- fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.

Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje dostępnego na stronie: https://wnioski.kronenberg.org.pl/

Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:

- od 8 września do 3 października 2014

- Decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 21 listopada 2014

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas