twitter instagram YouTube

2019-01-08
Granty na kulturę, edukację i sport

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu.

Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:
– poznawanie historii ojczystej,
– edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
– upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
– realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
– wspieranie działań kulturowo–historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty dotyczące promocji i wspierania:
– kultury jako dziedzictwa narodowego,
– szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
– ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
– sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
– ochrony zdrowia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a zwłaszcza: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać raz na kwartał.

15 marca,
15 czerwca,
15 września,
15 listopada
każdego roku realizacji programu

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz na stronie internetowej organizatora konkursu https://fundacja.pgnig.pl/kontakt/

 

KONTAKT:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

e-mail: fundacja@pgnig.pl

Źródło / Więcej informacji:

https://fundacja.pgnig.pl/

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas