twitter instagram YouTube

2014-07-02
Granty na projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku. Termin składania wniosków upływa 22 lipca 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Na projekty, których głównym celem jest zwalczanie najróżniejszych przejawów wykluczenia dzieci i młodzieży:  barier edukacyjnych, ubóstwa, ograniczeń dostępu do dóbr kultury.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, które:

  • uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego,
  • działają na zasadzie no-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi do 30 tys. zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: do 22 lipca 2014 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Maksymalny czas realizacji projektu: od 18 listopada 2014 r. do 18 maja 2015 r.
Dokumenty do pobrania oraz wszelkie niezbędne informacje – www.fundusznotariatu.pl

Wniosek Aplikacyjny należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Krajowa Rada Notarialna

Fundusz Społeczny Notariatu

ul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

Zapytania można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@fundusznotariatu.pl lub pod numerem telefonu: 730 355 772.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas