twitter instagram YouTube

2017-03-28
Granty na realizację projektu społecznie użytecznego.

Organizatorem konkursu „Wspieramy Rozwój” jest Cedrob S.A.

Cel konkursu:
Wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Organizator świadomy ich roli oraz tego, że wspólnie można osiągać więcej, prowadzi program grantowy, który pomaga budować lepszą i bardziej odpowiedzialną Polskę.

Na co można otrzymać dofinansowanie :

Granty będą przyznawane w czterech kategoriach:

 • Nauka i rozwój
 • Edukacja i sport
 • Kultura
 • Inicjatywa społeczne

Kto może składać wnioski :

 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • organizacje charytatywne,
 • fundacje (z wyłączeniem fundacji firm)
 • instytucje kultury i pamięci,
 • uczelnie oraz instytucje naukowe,
 • organizacje sportowe,
 • stowarzyszenia,
 • związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki służb mundurowych.

 W Konkursie mogą wziąć udział podmioty, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest celem ubocznym realizowanym w granicach, w jakich zezwala na to danemu podmiotowi ustawa lub statut, przy czym osiągany zysk przeznaczony jest na realizowanie zasadniczej, niezarobkowej działalności takiego podmiotu.

   Wysokość dotacji :

W każdej z kategorii przewidziane są:  

 • dwa granty po 30 tys. zł każdy
 • trzy granty po 20 tys. zł każdy
 • trzy granty po 10 tys. zł każdy
 • pięć grantów po 5 tys. zł każdy

Termin składania wniosków:
Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie do 21 kwietnia 2017 r., do godz. 23.59.

Dodatkowe informacje:

Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.cedrob.com.pl. Zapytania w sprawie Konkursu oraz odwołania należy kierować na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl

Źródło: http://www.cedrob.com.pl/index.php?mnu=160

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas