twitter instagram YouTube

2014-10-07
Granty na rozwój sportu w ramach Erasmus +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu Erasmus + na rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi na rok 2015.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić się do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie z ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej.

Jakie projekty będą realizowane?

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane dwa typy projektów:

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Maksymalna wartość dofinansowania:

- Współpraca partnerska w dziedzinie sportu

Maksymalna wysokość dofinansowania: 500 000 EUR (Maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych)

- Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe

Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 000 000 EUR (Maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych)

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Dla współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu mają prawo ubiegać się o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych.

Przykładowymi organizacjami mogącymi brać udział w tego typu projektach są:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucje krajowych lig sportowych,
 • kluby sportowe,
 • organizacje i związki reprezentujące sportowców,
 • organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy, menadżerów sportowych itp.,
 • organizacje reprezentujące ruchy na rzecz “sportu powszechnego” (sport dla wszystkich),
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej,
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku,
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Dla projektu niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe mają prawo ubiegać się o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu.

Przykładowe organizacje mogące brać udział:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w z zakresie sportu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

DZIAŁANIE W DZIEDZINIE SPORTU

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

22 stycznia 2015 r.

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

14 maja 2015 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

22 stycznia 2015 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

14 maja 2015 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Rezultaty działań przygotowawczych prowadzonych przez Komisję Europejska w dziedzinie sportu

Rezultaty (w formie raportów) wszystkich działań przygotowawczych realizowanych dla poszczególnych priorytetów można znaleźć tutaj.

Dotychczasowe doświadczenie w programie Młodzież w działaniu

Jeden z głównych priorytetów programu Młodziez w działaniu dotyczył promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. Na przestrzeni lat był on jednym z najpopularniejszych wskazywanych przez wnioskodawców. Poniżej dwa przykłady różnych typów projektów sportowych:

 • Przykład 1 – międzynarodowa wymiana gdzie sport (szeroko rozumiany) był metodą pracy,
 • Przykład 2 – projekt, gdzie sport jako zjawisko społeczne był pretekstem do rozwiązania dużego społecznego problemu.

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Dodatkowe informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e - mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w bazie ECAS ( European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Zarejestruj się w bazie ECAS

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas