twitter instagram YouTube

2017-05-19
Granty od Fundacji Velux

Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania młodych ludzi, którzy nie ukończyli szkoły średniej.

 Ogłoszony niedawno przez Fundacje Velux projekt grantowy koncentruje się na młodych ludziach, którzy nie ukończyli szkoły średniej. Jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw, które będą służyły poprawie ich szans edukacyjnych oraz perspektyw zatrudnienia.

Fundacje Velux zamierzają wspierać m.in. projekty dotyczące: rozwoju systemu kształcenia zawodowego, poradnictwa zawodowego dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, jak również zwiększenia kontaktów pomiędzy szkołami oraz firmami. Składane do fundacji wnioski mogą dotyczyć także inicjatyw na rynku pracy, które będą koncentrowały się na szkoleniach zawodowych, programach stypendialnych, działaniach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, skierowanych do bezrobotnej młodzieży nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia.

Wszelkie szczegółowe informacje o najnowszym naborze grantów, a także formularze aplikacyjne znajdują się na stronie

http://veluxfoundations.dk/en/call-improving-educational-and-employment-opportunities-young-people

FUNDACJE VELUX składają się z dwóch organizacji non-profit, będących prywatnymi fundacjami dobroczynnymi VILLUM FOUNDEN i VELUX FOUNDEN. 

Wśród ich obszarów działania są cele naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. W 2016 roku, obie fundacje przyznały granty o łącznej wartości około 155 mln euro. Obie fundacje zostały powołane do działania przez dyplomowanego inżyniera Villum Kann Rasmussena - założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Grupy VKR, których misją jest dostarczanie ludziom światła, świeżego powietrza i lepszych warunków do życia. FUNDACJE VELUX działają w Polsce i w ciągu ostatnich 10 lat przekazały dla polskich organizacji ponad 100 mln zł na projekty przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas