twitter instagram YouTube

2017-02-20
Granty od Kulczyk Foundation

Kulczyk Foundation prowadzi I nabór wniosków w ramach konkursu grantowego 2017.

Celem Konkursu jest realizacja projektów społecznych.

Wnioski mogą składać podmioty nie będące osobami fizycznymi - podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego albo podmioty działające w zakresie wspierania i rozwoju Przedsiębiorstw.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach pojedynczej edycji konkursu wynosi 100 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2017 r. dla I naboru. Wnioski w Konkursie można składa wyłącznie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e mail: granty@kulczykfoundation.org.pl. W ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania adresat otrzyma mailowe potwierdzenie otrzymania wniosku przez Fundację.
  • poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26; 00-526 Warszawa, z dopiskiem: „Granty KF”.

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie tutaj.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://kulczykfoundation.org.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas