twitter instagram YouTube

2014-07-15
Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 sierpnia 2014.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego,
 • szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 • ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia.

Fundacja nie dofinansowuje projektów:

 • realizowanych dla osiągnięcia zysku,
 • o charakterze politycznym, 
 • wydawniczych,
 • kosztów bieżącej działalności Wnioskodawcy,
 • remontów i wyposażenia pomieszczeń,
 • inwestycji o charakterze budowlanym,
 • zakupu nieruchomości,
 • zakupu środków transportu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nie określono

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY:

Nie jest wymagany

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 sierpnia 2014.  
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów na adres biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

na stronie internetowej:  http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/10961      

Wnioski rozpatrywane będą do 31 sierpnia 2014.


Wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowalne, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania.

ZAŁĄCZNIKI

·        

Wniosek o dofinansowanie

Kosztorys projektu

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas