twitter instagram YouTube

2015-04-09
III edycja konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013"

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2015 r.

Ideą konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.

Projekt do konkursu może zgłosić:

  • Realizator projektu (beneficjent);
  • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Nagrodami w konkursie są:

1) statuetka i dyplom,

oraz

2) nagrody rzeczowe:

  • dla laureata (I miejsce): zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
  • dla wyróżnionego (II miejsce): laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
  • dla wyróżnionego (III miejsce): laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno-promocyjnym przygotowanym przez organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać do 27 kwietnia 2015 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
Z dopiskiem - Konkurs "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013, III edycja – 2015".

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie:

REGULAMIN konkursu
Załączniki do regulaminu

KATALOG_NAJCZĘŚCIEJ_POPEŁNIANYCH_BLĘDÓW.pdf


Dodatkowe pytania
:

1) w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:
a) Dariusz Pietrzyk, tel.: 22 378 31 72, e-mail: Dariusz.Pietrzyk@cpe.gov.pl,
b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl.

2) w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL:
a) Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: Maciej.Jamrozik@cpe.gov.pl;
b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl.

Źródło:/www.kiw-pokl.org.pl/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas