twitter instagram YouTube

2017-05-19
III edycja programu "Decydujesz, pomagamy"

15 maja 2017 ruszyła rejestracja do programu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.

Trzecia edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 15 maja 2017 roku i potrwa do połowy listopada 2017 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram.

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:
a. wspierania lokalnej aktywności,
b. działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne   działania lokalnych społeczności,
c. edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich,
d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

Całkowita kwota dotacji 650 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 125 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.
Rejestracja trwa do 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji pod linkiem:

https://pomagamy.tesco.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas