twitter instagram YouTube

2018-07-03
III konkurs MSiT

Minister Sportu i Turystyki ogłosił III konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018. Termin składania ofert mija 10 lipca 2018 r.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie:
1) mistrzostw świata i Europy w kategorii wiekowej seniorów i młodzieżowców,
2) mistrzostw świata w grach zespołowych w kategorii wiekowej do lat 18,
3) pucharu świata w kategorii wiekowej seniorów, organizowanych na terenie Polski.

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): do 10 lipca 2018 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas