twitter instagram YouTube

2016-02-18
III nabór do Funduszu Grantowego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zaprasza do składania wniosków w ramach III naboru do Funduszu Grantowego w ramach projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski".

Fundusz Grantowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów na terenie Małopolski:

  • większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w miastach województwa małopolskiego za pośrednictwem marek lokalnych funkcjonujących w ramach systemu Produkt Lokalny z Małopolski;
  • zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia;
  • sieciowanie działań i inicjatyw podejmowanych pomiędzy organizacjami partycypującymi w budowaniu Modelu Produkt Lokalny Małopolska w ramach sytemu „Produkt Lokalny z Małopolski".

Preferowane będą projekty, których efektem jest wprowadzenie na rynek markowych produktów lokalnych poprzez budowanie potencjału dostaw, kanałów dystrybucji (w tym w szczególności klubów zakupowych funkcjonujących w oparciu o powiązanie lokalnych rolników i producentów z Małopolski z zadeklarowaną grupą konsumentów).

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego 2016 roku.

Kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 449 724 CHF. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Istnieje możliwość ubiegania się o 2 rodzaje grantów:

  • Projekty Średnie: kwota dofinansowania od 30 000 do 50 000 PLN, okres realizacji projektu - do 3 miesięcy, nie dłużej niż do 31.08.2016;
  • Projekty Duże: kwota dofinansowania od 60 000 do 90 000 PLN, okres realizacji projektu - do 3 miesięcy, ale nie dłużej niż do 31.08.2016.

W I i II kwartale 2016 roku planowane jest udzielenie od 5 do 8 dużych dotacji oraz od 8 do 12 dotacji średnich. Kwota przyznanego dofinansowania musi mieścić się w granicach od 30 000 do 90 000 zł i nie może stanowić więcej niż 90% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny na poziomie 10 %.

UWAGA: Nabór wniosków prowadzony jest warunkowo. Umowy z beneficjentami zostaną zawarte po akceptacji wydłużenia projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 przez biuro SPPW, która jest procedowana.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pod adresem: http://www.fpds.pl/pl/ogloszenia.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas