twitter instagram YouTube

2014-04-16
II edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.

Projekt do konkursu może zgłosić:

  • realizator projektu (beneficjent);
  • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Laureaci i wyróżnieni otrzymają specjalną nagrodę – szkolenie grupowe/doradztwo związane z tematyką nagrodzonego projektu i/lub z problematyką PO KL i/lub zagadnieniami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem – laureaci i wyróżnieni w konkursie uzyskają szansę na szeroką, ogólnopolską promocję swoich dokonań projektowych poprzez prezentację nagrodzonych projektów:

  • podczas Gali wręczenia nagród w ramach rocznej konferencji KIW;
  • na portalu MIiR www.efs.gov.pl oraz KIW www.kiw-pokl.org.pl ;
  • w ramach publikacji artykułów w biuletynie KIW „Innowacje bez Granic”.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 16 maja 2014 roku na adres:
Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
Z dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Szczegóły Konkursu znajdą Państwo w Regulaminie:
Regulamin konkursu
Załączniki do Regulaminu

Dodatkowe pytania:
1) w przypadku projektów innowacyjnych:
a) Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 22 378 31 66, e-mail: Agnieszka.Jarmuszynska@cpe.gov.pl,
b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl.
2) w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej:
a) Beata Rybicka-Dominiak, tel.: 22 378 31 68, e-mail: Beata.Rybicka-Dominiak@cpe.gov.pl;
b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl

Patronat honorowy Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńkowskiej

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas