twitter instagram YouTube

2018-03-19
II edycja konkursu grantowego "Wspieramy Rozwój" Grupy Cedrob

Konkurs grantowy "Wspieramy Rozwój" organizowany jest już po raz drugi przez Cedrob S.A. Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku zostanie wyłonionych 75 laureatów w pięciu kategoriach, a łączna suma nagród wyniesie 1 mln złotych. Termin składania ofert mija 26 marca 2018 r.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

 • fundacja (z wyłączeniem fundacji firm)
 • uczelnia
 • szkoła publiczna, biblioteka, przedszkole
 • jednostka samorządu terytorialnego
 • stowarzyszenie
 • studenckie koło naukowe
 • instytut naukowy
 • organizacja sportowa,
 • jednostka służb mundurowych
 • związek wyznaniowy lub organizacja kościelna

W jakich kategoriach?

Granty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 • Nauka i rozwój – projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;
 • Edukacja i sport – projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy, rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
 • Kultura – projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych,
 • Inicjatywa społeczna – projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu,
 • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W każdej z kategorii przewidziane są:

 • dwa granty po maksymalnie 30 tys. zł każdy
 • cztery granty po maksymalnie 20 tys. zł każdy
 • trzy granty po maksymalnie 10 tys. zł każdy
 • sześć grantów po maksymalnie 5 tys. zł każdy

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 26 lutego 2018 r., od godz. 00.01 do 26 marca 2018 r., do godz. 23.59.

Wnioski będą składane internetowo, poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.wspieramyrozwoj.com.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas