twitter instagram YouTube

2014-11-06
II nabór wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło II nabór wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich. Termin składania wniosków mija 14 listopada 2014r.

Celem Konkursu jest współorganizacja przedsięwzięć informacyjnych, których tematyka i zakres są powiązane z kwestiami Funduszy Europejskich przede wszystkim o charakterze, m.in.:

- konferencji, 

- seminariów,

- konkursów,

- paneli dyskusyjnych i debat,

- spotkań branżowych,

- akcji edukacyjnych.

Rodzaj wsparcia:

DIP może wesprzeć Partnera w organizacji Wydarzenia poprzez:

- wydelegowanie pracownika MIiR w charakterze prelegenta do udziału w konferencji, panelu, debacie, warsztacie,

- nieodpłatne udostępnienie organizatorowi przedsięwzięcia publikacji, materiałów promocyjnych, banerów, rollup lub stojaków o tematyce Funduszy Europejskich,

- zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego Funduszy Europejskich,

- wsparcie finansowe Wydarzenia (w kwocie nie wyższej niż 25 000 zł brutto), np. dofinansowanie przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby przedsięwzięcia przy czym wnioskowana kwota wsparcia finansowego nie może stanowić więcej niż 40 % budżetu całego wydarzenia,

- w uzasadnionych charakterem i rangą Wydarzenia, nieodpłatne zapewnienie miejsca wydarzenia w gmachu MIiR – w miarę możliwości organizacyjnych i w konsultacji ze służbami administracyjnymi urzędu.          

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać:

- partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późn. zm.,( partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr179, poz. 1484);)

- jednostki samorządu terytorialnego,

- publiczni i prywatni nadawcy radiowi i telewizyjni oraz wydawcy prasy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków mija 14 listopada 2014 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Stro/Zasady_wspolorganizacji_wydarzen_informacyjnych_nt_FE_2014_II_nabor_291014.aspx

 

Wnioski należy przesyłać w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym poniżej formularzem zgłoszeniowym) na adres: promocja@mir.gov.pl.

Pytania należy  zadawać w wersji elektronicznej na adres: promocja@mir.gov.pl.

Wszystkie zgłaszane w ramach naboru wniosków inicjatywy, mogą rozpocząć się nie wcześniej  niż1 grudnia 2014 r. i zakończyć się nie później niż 31 marca 2015 r.,

  Pobierz pliki:

KONTAKT:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel. (22) 273 70 00

www.mir.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas