twitter instagram YouTube

2020-11-02
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

4 listopada rozpoczną się konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021rok”.

Link do newsa TUTAJ

Link do portalu konsultacji TUTAJ

Link do BIP Leszno TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas