twitter instagram YouTube

2014-11-06
Inicjatywa Obywatelska dla Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn.„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” ogłosił konkurs na realizację co najmniej 200 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2015r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez:

· angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

· rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw,

· uruchomienie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego,

· usprawnienie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać:

· osoby fizyczne,

· nieformalne grupy,

· podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek,

· małe fundacje.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji przewidziano na poziomie 5.000.000 zł, a inwestycje będzie można realizować przez kolejne lata – od 2015 do 2017 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków od 7 listopada do 31 stycznia 2015 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,579,inicjatywy-obywatelskie-dla-srodowiska.html

http://www.mos.gov.pl/

Przykładowe obszary wsparcia opisane są w załączonej ulotce- do pobrania poniżej.

KONTAKT:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02 – 673 Warszawa

tel. (22) 45 90 000

fax (22) 45 90 101

E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas