twitter instagram YouTube

2017-05-23
Inicjatywy Obywatelskie 25+ od FWPN

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą!

 

Celem Konkursu jest umożliwienie polskim i niemieckim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego wypracowanie i realizację polsko-niemieckich pomysłów na rozwiązanie aktualnych problemów, a tym samym zachęcić innych do myślenia i działania w skali europejskiej.

Wspierane będą wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte kulturalnym czy sportowym, których celem jest uwrażliwienie odbiorców na ważne tematy, m.in.: zmiany klimatu, uchodźcy, migracja (zarobkowa), sprawiedliwość społeczna, dyskryminacja, zagrożenia dla demokracji, populizm, szansy i zagrożenia cyfryzacji.

Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt dotyczący wyzwań w Europie 21 wieku w sferze socjalnej, politycznej, ekologicznej i gospodarczej.

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi do 30 000 zł / 6 800 euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://fwpn.org.pl/aktualnosci/inicjatywy-obywatelskie-25--IgGTW1

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas