twitter instagram YouTube

2020-08-05
Inicjatywy dla Leszna

Inicjatywy dla Leszna

Mikrodotacje przyznano 10 organizacjom, które podjęły się trudu walki ze skutkami epidemii.

Inicjatywa dla Leszna to Konkurs Mikrodotacji finansowany przez Miasto Leszno, który realizowany jest przez Centrum PISOP. W tym roku przyznano mikrodotacje dziesięciu organizacjom, które podjęły się walki ze skutkami epidemii. Działania, jakie podejmują,  skierowane są do wszystkich mieszkańców Leszna, szczególnie tych, którzy zamieszkują obszar rewitalizacji. Są wśród nich inicjatywy skierowane dla seniorów, aktywizujące i integrujące lokalną społeczność oraz te wspierające zdrowie. 

Zachęcamy do zapoznania się z wszytskimi!

S E N I O R Z Y 

1. Jesienny Uśmiech - Kwiatowa metamorfoza mojego balkonu - aktywizacja osób starszych.

Projekt skierowany był do leszczyńskich seniorów, którego celem była aktywizacja i zachęta osób starszych do dbałości o swoje otoczenie. Była to pewna forma zabawy, podczas której seniorzy wykorzystując swoją wyobraźnię i wiedzę o roślinach ozdabiali własny balkon, werandę czy parapet okienny. Wykorzystywali do tego celu rośliny doniczkowe, w tym lawendę, którą otrzymało pierwszych 40 seniorów zgłoszonych do udziału w projekcie. Aby wziąć udział w projekcie należało do 30 czerwca zgłosić chęć udziału i przysłać aktualne zdjęcia swojego zielonego zakątka. Otrzymane rośliny należało pielęgnować do końca lipca, tworząc w tym czasie na swoim balkonie wspaniałe miejsce wypoczynku i relaksu. Do rozdania było 40 sadzonek, o tym, kto stał się ich szczęśliwym posiadaczem zdecydowała kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu projektu na podstawie zdjęć "przed i po metamorfozie" wybrane zostały te, które okazały się najbardziej interesujące. Finałem było zamieszczenie zdjęć na profilu Fundacji Jesienny Uśmiech na portalu społecznościowym Facebook. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.


2. Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie" - Leszczyński Telefon Zaufania dla Seniorów.

Celem projektu jest pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz pomoc w realizacji potrzeb dnia codziennego dla osób w wieku emerytalnym, samotnych, bezradnych życiowo. Pomoc polega na konsultacjach, poradach, oraz koordynacji działań wolontariuszy w zakresie dostarczania zakupów, umawiania wizyt lekarskich, bądź towarzyszenia w drodze do lekarza. Specjaliści szczególnie będą zwracają uwagę na seniorów narażonych na przemoc domową, zwiększoną agresję wśród członków rodziny spowodowaną przedłużającą się izolacją związaną z epidemią koronawirusa. W momencie pozyskania niepokojących sygnałów dotyczących w/w zjawiska podejmują natychmiastowe działania celem zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonym osobom. Do dyspozycji uczestników projektu dostępne są 2 numery telefonów 2 razy w tygodniu:
694 315 222 psycholog w poniedziałki od 17.00 do 19.00
608 621 779 psychoterapeuta w piątki od 10.00 do 12.00.

Projekt prowadzony jest do 30 października 2020 r. 


3. Stowarzyszenie Wygraj siebie – Mimo wszystko damy radę.

Realizując projekt „Mimo wszystko damy radę” uczestnicy angażują się w tworzenie albumu opowiadającego o historii życia seniorów w czasie pandemii. Z rozmów z seniorami, podopiecznymi stowarzyszenia Wygraj Siebie wynika, że w dobie pandemii rozmawiają o dotychczasowych relacjach ze Stowarzyszeniem, o swojej samotności, o chorobie, mają własne przemyślenia co do pozornie zatrzymanego życia. W ramach projektu odbywają się spotkania rozwijające umiejętności piśmiennicze, które pozwolą na stworzenie opisów życia seniorów w tym wyjątkowym okresie w dowolnej formie literackiej, które znajdą się we wspólnym albumie. Wykorzystane zostaną także zdjęcia wykonane podczas wcześniejszego projektu „Zapach radości”. Odbywają się również spotkania twórcze, podczas których wykonywane są modowe kreacje z kwiatów i sesje fotograficzne. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie albumu o życiu seniorów w czasach pandemii w wersji papierowej i elektronicznej uwzględniającego, że czas ten przypadł w 100 rocznicę powrotu Leszna do macierzy. Nad tytułem albumu pracują uczestnicy projektu, oni także wybiorą zdjęcia. Zdjęcia z twórczych spotkań możecie zobaczyć tutaj


4. Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II Klub Seniora w Lesznie - Przygoda z dietetykiem - Zdrowa żywność to zdrowe życie seniorów.

Każdy wie, jak duże znaczenie ma dla naszego zdrowia prawidłowe żywienie. Zdrowa żywność i wartościowe posiłki są nieocenionym elementem prawidłowej diety każdego seniora. Celem projektu „Przygoda z dietetykiem” jest wsparcie osób w wieku emerytalnym, poszerzenie ich wiedzy o zdrowym żywieniu, zapoznanie z możliwościami wykorzystania świeżych warzyw i owoców w codziennej diecie. Organizacja warsztatów kulinarnych to pierwszy krok w kierunku powrotu do „normalnego” życia po okresie izolacji, wznowienie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Wspólne przygotowanie i konsumowanie posiłków ma stać się odskocznią od samotności i sposobem na integrację i zacieśnienie kontaktów społecznych z zachowaniem reżimu sanitarnego.A K T Y W N O Ś Ć   I   I N T E G R A C J A 

1. Stowarzyszenie „Echo” – " Pomagasz innym pomagasz sobie "

Projekt zakłada organizację 3 inicjatyw. Pierwsza z nich, która już się odbyła, to organizacja Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca. W ramach tego działania setka dzieci została obdarowana słodkimi upominkami.
Stowarzyszenie Echo w tym roku będzie obchodzić 18-te urodziny, w związku z tym kolejna inicjatywa w ramach projektu to dzień otwarty, który zostanie zorganizowany w siedzibie Stowarzyszenia. Wszystkim zainteresowanym przedstawiona zostanie działalność Stowarzyszenia.
Siłą napędową działań stowarzyszenia są wolontariusze. Podczas dnia otwartego będzie można zapoznać się z ich pracą, sukcesami i trudnościami, z jakimi mierzą się każdego dnia.
Przez cały czas trwania projektu odbywają się warsztaty i spotkania edukacyjno – motywacyjne, wzmacniające wiedzę i potencjał wolontariuszy i działaczy Echa. Podczas zajęć dowiadują się czym jest depresja i jak jej zapobiegać, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, co robić, by skuteczniej pomagać innym. 


2. Spółdzielnia socjalna Kuba-Bart – Muzyczna odnowa

Celem inicjatywy jest stworzenie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej atrakcji wakacyjnej w kompleksie Pira-Grota oraz przez uczestniczenie w proponowanych zajęciach poprawienie ich stanu zdrowia. Weźmie w nich udział łącznie 50 osób, będą to w głównej mierze mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Leszna. Do udziału zaproszono  przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych. W ramach inicjatywy, w sumie odbędzie się 10 wieczorków muzycznych podczas których osoby te będą spędzać czas w kompleksie oraz brać udział udział w karaoke. Proponowane wieczorki to nie tylko wspólne spędzenie czasu, ale także wzbogacenie oferty inicjatyw społeczno-kulturalnych na terenie rewitalizacji, nawiązanie i zaciśnięcie więzi wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Wszystkie spotkania przy muzyce odbywają się zgodnie z panującymi zasadami rygoru sanitarnego. W ramach realizacji projektu przewidziano bezpłatne uczestnictwo w 45 minutowym seansie w grocie solnej, podczas którego każdy uczestnik otrzymuje energetyzowaną wodę do picia. Z seansu można skorzystać 3 razy.


3. Polski Związek Niewidomych w Lesznie Okręg Wielkopolski – "Niewidomy w walce z pandemią".

Poprzez realizację tego zadania Stowarzyszenie częściowo powróciło do realizacji zadań statutowych i przy okazji warsztatów turystyczno - edukacyjnych z przewodnikiem po Lesznie szlakiem Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz śladów XXI wieku w mieście Leszno. Przez 3 dni po 4 godziny wszyscy chętni zwiedzali miasto Leszno, podziwiali jego odnowione zrewitalizowane zabytki, odkrywali ślady historii sprzed kilkuset lat oraz nowe obiekty na miarę XXI wieku. Kolejnym zadaniem było wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w zakresie samodzielnej obsługi sprzętu elektronicznego, niezależnego kontaktu zdalnego i załatwiania codziennych spraw korzystając z "Profilu zaufanego", pomoc w jego założeniu i obsłudze, a przede wszystkim pomoc w kontakcie z bankiem czy innymi instytucjami w okresie izolacji. Ważnym elementem tego zadania było szkolenie w zakresie poruszania się w internecie w celu robienia zakupów czy też zakładania konta na portalach społecznościowych. Wszystkie te zajęcia prowadzone były przez profesjonalnego instruktora - informatyka w zakresie obsługi komputera przez niewidomych i niedowidzących i bezwzrokowej obsługi klawiatury komputera. Zajęcia prowadzone były w świetlicy, w małych dwuosobowych grupach. Trzecim zadaniem były zajęcia praktyczno-teoretyczne z tyflopedagogiem w zakresie samoobsługi, obsługi sprzętu i narzędzi gospodarstwa domowego oraz zasad orientacji przestrzennej z zachowaniem zasad izolacji oraz zagrożenia epidemicznego. Efektami działań jest : poszerzenie wiedzy, zainteresowania o kulturze i historii własnego regionu i ich związkach z kulturą narodową, ugruntowanie lokalnego patriotyzmu, lokalnej tożsamości, rozwinięcie umiejętności korzystania z e-usług publicznych, większa niezależność w komunikacji zdalnej, jak i w codziennym życiu.

Z D R O W I E 

1. Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami – Razem damy radę

W ramach projektu „Razem damy radę” spółdzielnia podejmie się realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Otoczy opieką osoby starsze, niepełnosprawne oraz objęte kwarantanną poprzez dostarczanie posiłków, zakupów, leków i organizowanie wsparcia. Działania te mają pomóc w czynnościach dnia codziennego i zapewnić seniorom towarzystwo, tak ważne dla nich szczególnie w tym trudnym okresie. W ramach pomocy i wsparcia realizowane będą także działania takie jak pomoc w poruszaniu się, utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, przygotowywaniu posiłków, wspólne spacery, zaopatrzenie w środki dezynfekujące, wsparcie psychiczne poprzez rozmowy, czytanie książek, oglądanie filmów, spektakli. Wolontariusze współpracujący ze Spółdzielnią podczas wizyt u podopiecznych przygotują ich również do bezpiecznego serfowania w sieci, wyszukiwania w internecie przydatnych informacji oraz wydarzeń kulturalnych.


2. Fundacja Sztuka – Maski

Projekt łączy w sobie elementy inicjatywy ze sfery pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania COVID-19, z elementami rozwoju życia kulturalnego. W ramach inicjatywy wydrukowane zostały stelaże i zmontowanych zostało 150 przyłbic, które zostaną rozdane wśród mieszkańców miasta Leszna z obszaru rewitalizacji oraz organizacjom społecznym działającym na tym terenie prowadzącym obecnie swoje działania w czasie pandemii. W ramach projektu zostanie także przeprowadzona kampania społeczna mająca na celu uświadomienie społeczeństwa jak ważne w obecnej sytuacji jest zachowywanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, przestrzeganie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Kampania społeczna będzie nie tylko obecna w mediach społecznościowych, wydrukowane zostaną również ulotki, które będą rozdawane razem z przyłbicami. Dzięki inicjatywie mieszkańcy zwiększą także swoją wiedzę z zakresu historii masek w kulturze na przestrzeni lat. Odnosząc się do historii i kultury – przedstawione zostaną maski sprzed kilkuset lat oraz te, które obecnie nosimy w związku z pandemią koronawirusa.


3. Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu Strzelectwa Sportowego i Wspinaczki Górskiej SURVIVAL TEAM LESZNO – Silniejsi w sobie

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Projektem objęte są dwie grupy.
Pierwszą grupę stanowi młodzież z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa w Lesznie, to dla nich organizowane były warsztaty pierwszej pomocy. Skupiały się na osobistej ochronie, osobistym wyposażeniu, które warto posiadać przy sobie na wypadek potrzeby udzielenia pomocy osobie obcej i samemu sobie. To bardzo istotne, by młodzi ludzie potrafili pomóc nie tylko innym, ale też i sobie, nie posiadając specjalistycznego sprzętu, by potrafili zaimprowizować opatrunek, opatrunek zastawkowy czy opaskę uciskową z rzeczy, które mają przy sobie. Drugą grupą objętą projektem są żołnierze z 1 leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego z 4 pułku przeciwlotniczego. W czasie pandemii szczególnie ważne jest, by ta grupa osób była dobrze przygotowana do działania. Żołnierze przeszkoleni będą z zasad TCCC czyli Tactical Combat Casulity Care. Taktyczne ratownictwo pola walki jest bardzo często wykorzystywane przez ratowników medycznych w karetkach. To niezwykle istotne, by mieć wśród leszczyńskich żołnierzy grupę dobrze wyszkolonych paramedyków, którzy mogliby nieść pomoc miejscowej ludności. Szkolenie obejmuje 30 żołnierzy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy warsztatów, bogatsi są o wiedzę, pewność siebie, gotowymi nieść pomoc potrzebującym.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas