twitter instagram YouTube

2018-01-15
Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych - trzecia edycja

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).

Zapraszamy podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
przedsiębiorstwa,
instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.
OFERTA:

Granty w wysokości średnio 35 000 zł.
Wsparcie Grantobiorców w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji.
Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W TRZECIEJ EDYCJI upływa 5 lutego 2018r.

Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie Formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.inkubatorinnowacji.com

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas