twitter instagram YouTube

2021-10-01
Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych

Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł. To szansa, by wprowadzić w życie nowe ciekawe rozwiązania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – 30 października

FUNDATOR: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

O PROGRAMIE: Trwa nabór do ogólnopolskiego inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. Inkubator to przestrzeń do tworzenia, rozwijania i eksperymentowania. Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł. To szansa by wprowadzić w życie nowe ciekawe rozwiązania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Poszukujemy pomysłów dedykowanych m.in migrantom i migrantkom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 32 tys. PLN           

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.10.2021

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

KONTAKT:
Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl
Tel. 695 214 393

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas