twitter instagram YouTube

2020-03-02
Jak złożyć PIT w usłudze e-PIT?

Jak złożyć PIT w usłudze e-PIT?

W tym roku deklaracje PIT można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym możemy oddać 1 procent naszego podatku wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego (OPP).

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT udostępnione są przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak przekazać swój 1% podatku leszczyńskiej organizacji pozarządowej?

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego należy zalogować się na rządowym portalu www.podatki.gov.pl podając swój nr PESEL (lub NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2019 r.).

Alternatywą jest skorzystanie z profilu zaufanego, do zalogowania się nie jest potrzebny podpis kwalifikowany.

Po zalogowaniu zobaczymy na głównym ekranie zobaczymy informację o OPP.

Jeżeli po raz pierwszy przekazujemy 1 proc. podatku to wybieramy z listy numer KRS tej OPP, której chcemy wesprzeć. Następnie wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy) i zaznaczamy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku (jeśli chcemy). Ostatnim krokiem jest akceptacja i wysłanie naszego zeznania.

Z kolei gdy chcemy zmienić OPP to wybieramy opcję "Zmieniam organizację". Wybieramy z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy), a następnie zatwierdzamy zmianę. Akceptujemy i wysyłamy zeznanie.

Jeżeli chcemy zmienić tylko cel szczegółowy to wybieramy opcję "Zmieniam organizację". Nie zmieniając numeru KRS edytujemy informację o celu szczegółowym i zatwierdzamy zmianę. Akceptujemy i wysyłamy zeznanie.

Warto pamiętać, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od nas jeden procent podatku. Wybiera też cel szczegółowy
i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc. Musi być spełniony jednak jeden warunek; OPP nie może stracić w międzyczasie uprawnienia do pobierania 1 proc. W przeciwnym razie system nie uwzględni jej w zeznaniu i zostawi puste pole.

Czym jest OPP?
Organizacja pożytku publicznego (OPP) to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności. Może nią być na przykład fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy albo inna instytucja. Takie organizacje między innymi wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej oraz zajmują się działalnością charytatywną. Dbają również o środowisko, chronią konsumentów, a także wspomagają rozwój gospodarki, edukacji, oświaty i kultury.

Każda OPP musi spełniać wiele wymogów i jest zarejestrowana w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), czyli ma swój numer KRS. Więcej informacji mozna znaleźć tutaj

Lista leszczyńskich organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. Podatku dochodowego dostępna jest tutaj

Pod newsem dostępna jest instrukcja: "Jak przekazać 1% organizacji pozytku publicznego (OPP) wraz z wykazem leszczyńkich NGO".

Ponadto opis wszystkich organizacji wraz z wykazem dostępny jest u nas w biurze oraz w poradniku.

 [Zobacz poradnik]

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas