twitter instagram YouTube

2020-11-26
Jest nas coraz więcej

Jest nas coraz więcej

Od marca 2020 r. działa w Lesznie "Fundacja Mocni Na Starcie", której głównym celem jest zaszczepienie miłości do ultrasonografii wśród studentów i absolwentów kierunków medycznych. Organizacja w swoim dorobku ma już wiele zrealizowanych szkoleń USG dla przyszłych lekarzy, a także akcji społecznych.

Swoją działalność Fundacja rozpoczęła od organizacji szkoleń USG dla przyszłych lekarzy, którzy podczas kilkuletnich studiów przepełnionych ciężką nauką nie mają możliwości odbycia praktyk ze sprzętem ultrasonograficznym. Członkowie organizacji robią wszystko, aby to zmienić, bo jak sami podkreślają tylko praca na aparacie pozwoli studentom zdobyć umiejętności obsługi sprzętu, właściwego odczytu obrazu i stawiania trafnej diagnozy. Działania prowadzone przez fundację dają młodym ludziom możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie zajęć z rzeczywistością. W trakcie kursów "Fundacji Mocni Na Starcie" studenci praktykują pod okiem lekarzy ekspertów z rożnych dziedzin medycyny i mają możliwość przeprowadzenia badania pacjentów. Celem fundacji jest przeszkolenie jak największej liczby medyków oraz stworzenie kolejnych pracowni ultrasonograficznych na polskich uniwersytetach. Łatwy i szybki dostęp do aparatury ultrasonograficznej to wyższe prawdopodobieństwo postawienie trafnej diagnozy a co za tym idzie większe szanse na uratowanie zdrowia i życia pacjentów.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 • ochrony zdrowia,
 • swobodnego dostępu do rozwiązań diagnostyki obrazowej dla pacjentów,
 • propagowania regularnych badań ultrasonograficznych wśród pacjentów,
 • dostępności do praktycznego wymiaru edukacji na najwyższym możliwie poziomie dla studentów kierunków medycznych, lekarzy, ratowników medycznych i personelu służby zdrowia,
 • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • ratowania życia chorych osób.

"Fundacja Mocni Na Starcie" realizuje wiele działań m.in.:

 • Organizuje darmowe szkolenia i warsztaty ultrasonograficzne dla studentów wydziałów lekarskich, stażystów i rezydentów do 30. roku życia. Z bezpłatnych kursów mogą także skorzystać studenci ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, elektroradiologii, fizjoterapii czy weterynarii.
 • Udostępnia sprzęt USG na potrzeby szkoleniowe
 • Organizuje pikniki profilaktyczne
 • Bierze udział w konferencjach medycznych
 • Współorganizuje obozy naukowe
 • Funduje stypendia
 • Przekazuje w formie darowizny aparaty USG na potrzeby studentów
 • Tworzy treści e-learningowe
 

Ze statutem "Fundacji Mocni Na Starcie" można się zapoznać  klikając >>> [PDF]

KONTAKT:

"Fundacja Mocni Na Starcie"

Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno

Telefon:  +48 518 295 839
Email: biuro@mocninastarcie.pl; zarzad@mocninastarcie.pl
 
 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas