twitter instagram YouTube

KONKURSY (BAZA)

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalną, materialną i żywnościową

Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalną, materialną i żywnościową

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

Weekend na Szlaku Piastowskim

Weekend na Szlaku Piastowskim

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim". Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

Dotacje na turystykę

Dotacje na turystykę

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 stycznia 2019r.

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkoposkiego

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkoposkiego

Ogłoszenie w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O WALORACH TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

Granty na kulturę, edukację i sport

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

Granty Ambasady USA

Granty Ambasady USA

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów Zjednoczonych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, szkoły i osoby indywidualne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit. Nabór wniosków jest ciągły.

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Termi naboru wniosków upływa 31 stycznia 2019 r.

Napisz do nas