twitter instagram YouTube

2020-03-19
Kolejna edycja programu grantowego ''mPotęga''

Kolejna edycja programu grantowego ''mPotęga''

Fundacja mBanku ogłosiła VII edycję programu grantowego „mPotęga”.

CEL KONKURSU:

Cele programu grantowego to:

·         stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej;

·         zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;

·         zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

Cele programu realizowane będą przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej.

Program nie ma na celu finansowania wyposażenia i sprzętu elektronicznego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wnioski w konkursie można składać w ramach dwóch kategorii:

        I.            adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub ich rodzice.

W tej kategorii przyznawane są granty od 2000 do 5000 zł. Przykładowe działania projektowe to:

·         przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;

·         zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;

·         stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);

·         organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;

·         prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp.

      II.            adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej.

W tej kategorii przyznawane są granty od 5000 do 8000 zł. Przykładowe działania projektowe to:

·         przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna,

·         zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;

·         stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);

·         prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie na realizację Projektów edukacyjnych mogą ubiegać się działające na terenie Polski:

·         organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku);

·         szkoły publiczne;

·         uczelnie wyższe;

·         biblioteki publiczne;

·         grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży). Grupy nieformalne mogą uczestniczyć w programie grantowym, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera. Może nim być organizacja pozarządowa.

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć po jednym wniosku na projekt adresowany do uczniów klas 4-6 lub 7-8 szkół podstawowych.

Projekt nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2020 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

15 projektów edukacyjnych z każdej kategorii, najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu, weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności. Dwa zwycięskie projekty otrzymają dodatkowy grant w wysokości 5 000 zł każdy.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można zgłaszać w terminie od 14 marca do 11 maja 2020 r., do godziny 24:00.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie: 500 791 442 bądź e-mailowo: kontakt@mpotega.pl .

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas