twitter instagram YouTube

2020-12-21
Kolejny konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kolejny konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r. ”.

Celem Programu jest:

  1. zapewnienie zawodnikom z niepełnosprawnościami optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
  2. zapewnienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej i do igrzysk głuchych;
  3. zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

  • polskie związki sportowe;
  • organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Programu wyróżniono następujące zadania:

  1. przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
  2. przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych;
  3. przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 000 000 zł.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny lub z innych źródeł Wnioskodawcy na realizację zadania, nie mniejszy niż 3% dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Rodło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas