twitter instagram YouTube

2014-10-09
Kolekcje - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zakupów dzieł sztuki do międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej, tworzonych kompleksowo zgodnie z określonymi celami strategicznymi:

1) zakupów dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji dla tworzenia dodatkowych możliwości działań statutowych w oparciu o kolekcje;

2) zakupów dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawioną koncepcję i strategię budowy kolekcji oraz sposób jej wykorzystania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą się ubiegać: państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 000 000 zł.

2. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 000 000 zł.

3. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej

4. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/kolekcje/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
 
 

 

 

 DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas