twitter instagram YouTube

2018-11-08
Masz cel, nie masz środków? Konkursy, z których można jeszcze skorzystać!

Masz cel, nie masz środków? Konkursy, z których można jeszcze skorzystać!

W przyszłym tygodniu upływa termin naboru wniosków w interesujących konkursach. Warto skorzystać.

 

Jeśli masz ciekawy pomysł i potrzebujesz środków na jego realizację zajrzyj koniecznie do naszej bazy konkursów. Napewno znajdziesz tam coś , co Cię zainteresuje. Poniżej krótkie zestawienie konkursów, w których termin naboru wniosków upływa już w przyszłym tygodniu.

Mamy Wspólne Cele

Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2018 r.

Celem konkursu jest: zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobyt, zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życi, zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt, promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich, budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności, uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu, natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom, wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji znajdziesz na http://ngo.leszno.pl/Mamy_Wspolne_Cele.html

 

Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” - zmiany klimatu

Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2018 r.

Celem programu grantowego jest wsparcie i wyróżnienie najbardziej skutecznych i najciekawszych programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne, podkreślenie wagi edukacji ekologicznej wśród najmłodszych.

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Program_grantowy_IKEA_Zabawa_to_powazna_sprawa__w_temacie_zmian_klimatu.html

 

Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2018 r.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą.

 

edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media polonijne, infrastruktura polonijna, pomoc charytatywna i socjalna.

Więcej informacji znajdziesz na:http://ngo.leszno.pl/Otwarty_nabor_ofert_na_realizacje_zadan_w_zakresie_opieki_nad_Polonia_i_Polakami_za_granica_647.html

 

Ty decydujesz, my pomagamy

Termin składania wniosków upływa 18 listopada 2018 r.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy.

Więcej informacji znajdziesz na:http://ngo.leszno.pl/Ty_decydujesz__my_pomagamy

Zachęcamy do skorzystania z dotacji.

 

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas