twitter instagram YouTube

2017-04-19
Konferencja "Jeden pacjent- wiele spojrzeń diagnostycznych"

Kończy się Kampania „Świadomość niepełnosprawności” , w ramach której, odbywały się warsztaty, dni otwarte, prelekcje i konferencje. Działania te umożliwiły mieszkańcom nie tylko zapoznanie się z problemami, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne, ale też ułatwiły pomoc w przełamywaniu tych barier.

     Głównym punktem wydarzeń związanych z Kampanią były wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. „Nie zarazisz się autyzmem ale możesz optymizmem” pod takim hasłem na leszczyńskim Rynku odbyły się ciekawe merytorycznie wykłady i prezentacje. Liczne Organizacje Pozarządowe przygotowały stoiska animacyjne. Tego dnia  mieliśmy wyjątkową okazję pokazać, że „społeczność Miasta Leszna jest razem z osobami niepełnosprawnymi.

    W pierwszy weekend kwietnia Leszno włączyło się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“ na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich bliskimi.  

   „Świadomość Niepełnosprawności” kończy konferencja podsumowująca kampanię przygotowana przez Fundację „Dr Clown” Oddział w Lesznie oraz Miasto Leszno.

Fundacja „Dr Clown” Oddział w Lesznie reprezentowana przez Annę Paszczuk, dzięki wsparciu Miasta Leszno, jest organizatorem konferencji "Jeden pacjent- wiele spojrzeń diagnostycznych"- psychoterapia wysokofunkcjonujących dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

Spotkanie odbędzie się 22.04. 2017 w godzinach 11:00-18:00 w leszczyńskim Ratuszu i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów. W skład  Komitetu Naukowego weszli: Ewa Dobiała, Kamilla Jakubowska, Joanna Ławicka, Anna Pakalska. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Leszczyńska konferencja jest jedną z pierwszych w Polsce prób spotkania profesjonalistów zajmujących się diagnozą i rozwojem dziecka z psychoterapeutami reprezentującymi czołowe modalności psychoterapeutyczne. Celem wydarzenia jest otwarcie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz sposobów rozumienia zagadnienia, spotkanie aktualnej wiedzy dotyczącej autyzmu pochodzącej z obszaru pedagogiki, psychologii i medycyny oraz uwrażliwienie środowiska profesjonalistów na wyzwania będące codziennością pacjentów ze spektrum autyzmu.

 

 

Kampania „Świadomość Niepełnosprawności” organizowana jest wspólnie przez Miasto Leszno oraz leszczyńskie Organizacje Pozarządowe

-Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”

 -Fundacja „Dr Clown” oddział w Lesznie

 -Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Lesznie

-Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona

 -Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z Nami” na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

 -Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie

 -Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”

-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie

-Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy im. „Piotrusia Pana”

 -Polski Związek Niewidomych Koło w Lesznie

-Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne

-Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”

 -Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON

Urząd Miasta Leszna:

-Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

 -Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

-Wydział Spraw Obywatelskich

Wspierają nas :

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

 Młodzieżowe Centrum Profilaktyk „Nasza Alternatywa”

 Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie

Leszczyńskie Stowarzyszenie Airsoftu

Serdecznie zapraszamy


 

 
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas