twitter instagram YouTube

2018-10-04
Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zdrowie psychiczne młodzieży - zagrożenia, profilaktyka, pomoc"

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Zespół Szkół nr 2 w Lesznie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową pt.: „Zdrowie psychiczne młodzieży – zagrożenia, profilaktyka, pomoc”.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów, pracujących w szkołach i innych instytucjach zajmujących się pracą opiekuńczo-wychowawczą i terapeutyczną z młodzieżą.

Celem konferencji jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat problemów, zaburzeń i chorób psychicznych okresu dorastania. Współczesna młodzież zmaga się nie tylko z problemami typowymi dla okresu adolescencji, ale doświadcza też stresu, presji otoczenia i ciągle rosnących oczekiwań związanych ze współczesnym tempem życia. Liczymy, że konferencja zapoczątkuje dyskusję na temat problemów zdrowia psychicznego młodzieży, a uczestniczący w niej zdobędą nowe umiejętności i kompetencje.

Konferencja odbędzie się 10 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie (ul. Bolesława Prusa 33) w godzinach od 9.00 do 15.00. Przewidziane są prelekcje zaproszonych gości (naukowców, specjalistów praktyków pracujących z dziećmi i młodzieżą) oraz warsztaty (każdy uczestnik może wziąć udział w jednym warsztacie). Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się przez stronę CDN w Lesznie (tam też dokonuje się wyboru warsztatu) do dnia 03 października 2018 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Źródło:http://pracownia.cdn.leszno.pl/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas