twitter instagram YouTube

2018-10-12
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Urząd Miasta Poznania ogłasza konkurs dotyczący działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z obszaru Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie pozakonkursowym.

CEL KONKURSU:

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

- wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty10.000 zł;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2018-07-30 10:37:38
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 3 maja 46, Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 253/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania mogą być realizowane od 2018-08-01 do 2018-12-31, projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni .

DODATKOWE INFORMACJE:

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6887

 

KONTAKT:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas