twitter instagram YouTube

2014-10-31
Konkurs „Akcja bez nienawiści”

Pracujesz z młodzieżą? Dostrzegasz problemy przemocy werbalnej, nietolerancji wobec „Innych”, rasizmu w Internecie i poza nim? Weź udział w Konkursie Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce! Opracuj scenariusz zajęć, zrealizuj go z młodzieżą, a potem razem przeprowadźcie akcję w swoim otoczeniu! Twoja instytucja lub grupa zdobędzie certyfikat „Działamy bez nienawiści”, a Ty możesz wziąć udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich. Uczestniczyć w Konkursie może każda osoba pracująca z młodzieżą, która najpóźniej do 24 listopada 2014 r. wyśle Kartę Zgłoszenia Konkursowego.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest zachęcenie, zainspirowanie i wyposażenie w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia zajęć i działań z młodzieżą uświadamiających, zmieniających postawy i mobilizujących do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka w Internecie i poza nim. Chodzi o poruszenie tematu cyberprzemocy i nienawiści w Internecie oraz solidarności z osobami dotkniętymi przemocą i nienawiścią tego typu w sieci. Celem Konkursu jest również zachęcenie do mówienia podczas zajęć o sprawach związanych z bezpieczeństwem korzystania z Internetu, nowoczesnych narzędzi, nowych mediów i mediów społecznościowych przy pomocy wszelkich narzędzi.

W Konkursie chodzi o przygotowanie i realizację z udziałem młodzieży zajęć lub projektu dotyczącego mowy nienawiści i jej przeciwdziałania oraz przeprowadzenie działań, będących efektem zajęć w postaci lokalnej akcji np. dzień/tydzień bez nienawiści; happening; lokalny konkurs fotograficzny, graficzny czy na tekst połączony z prezentacją najlepszych prac dotyczących tematyki związanej z tematem i celami Kampanii. Efektem może być też film, materiał multimedialny czy publikacja papierowa lub internetowa (np. artykuł, wywiad, reportaż, numer gazety) dot. tematu Kampanii. Oceniane będą scenariusze przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacją ich efektu.

W efekcie Konkursu, powstanie otwarta baza materiałów przydatnych w dalszych działaniach edukacyjnych osobom pracującym z młodzieżą, dostępna na wolnych licencjach.       

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs skierowany jest do osób pracujących z młodzieżą np. w szkołach, bibliotekach, domach kultury, instytucjach i organizacjach edukacyjno-młodzieżowych, a także w grupach nieformalnych.

WYNIKI I NAGRODY:

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu 11 lutego 2015 r., a osoby nagrodzone zostaną powiadomione indywidualnie.

2. Informacje zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas rejestracji.
3. Określa się następujące zasady przyznawania nagród:
3.1 Nagrody główne otrzymają indywidualnie osoby zgłaszające najlepsze scenariusze i działania. Nagrodą będzie udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich, połączona ze spotkaniami z ekspertami od tematyki Konkursu.

3.2 Nagrody publiczności w formie pakietów kampanijnych otrzymają grupy, których zgłoszenia opublikowane w styczniu na profilu kampanijnym w serwisie Facebook (www.fb.com/PolskaBezNienawisci) otrzymają najwięcej polubień (1 punkt za polubienie) i zostaną udostępnione największą liczbę razy (3 punkty za udostępnienie). Zgłoszenia będą publikowane w kolejności zgłaszania pełnych prac (scenariusz zajęć wraz z dokumentacją ich efektu). Podsumowanie punktów nastąpi 10 lutego 2015 r. w samo południe.
3.3 Instytucje, organizacje czy grupy zgłaszające swoje prace zgodne z ideą Konkursu i Kampanii, a także młodzież biorąca udział w realizacji zadań konkursowych otrzymają certyfikaty „Działamy bez nienawiści”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Uczestniczyć w Konkursie może każda osoba pracująca z młodzieżą, która:
– najpóźniej do 24 listopada 2014 r. zarejestruje swój udział w Konkursie, wysyłając Kartę Zgłoszenia Konkursowego na adres e-mail: konkurs@beznienawisci.pl, a do 30 grudnia 2014 r. dostarczy pracę (scenariusz zajęć wraz z dokumentacją ich efektu) Organizatorowi.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://beznienawisci.pl/konkurs/

Organizatorem Konkursu jest Koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce – Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, e-mail: konkurs@beznienawisci.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas