twitter instagram YouTube

2021-01-08
Konkurs Grantów

Konkurs Grantów

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu 1 lutego 2021 r.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:
- Kultura i wspólna tożsamość,
- Edukacja i budowanie potencjału,
- Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość,
- Wartości demokratyczne i media,
- Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne,
- Rozwój regionalny, środowisko i turystyka,
- Rozwój społeczny.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych krajach wyszehradzkich:
- organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy w konsorcjach,
-  prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się z codzienną działalnością.
Współpraca transgraniczna przynajmniej 2 organizacji z 2 sąsiednich krajów V4 kwalifikuje się również do wsparcia dla projektów realizowanych w promieniu 40 km od granicy

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu.
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak pokryć z budżetu projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu:
- 1 lutego 2021 r.
- 1 czerwca 2021 r.
- 1 października 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

KONTAKT:
International Visegrad Fund
Kráľovské údolie 8 SK-811 02 Bratislava Slovak Republik
visegradfund@visegradfund.org

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas