twitter instagram YouTube

2021-03-04
Konkurs Grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

Konkurs Grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

Już można wysyłać zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa”, w którym IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. - nabór do 31 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w temacie przeciwdziałania postępującym zmianom klimatu z uwzględnieniem ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu są „Zmiany Klimatu”. Wymogiem formalnym dla Uczestników Konkursu jest umieszczenie zagadnienia zmian klimatu w programie edukacyjno-wychowawczym dzieci i młodzieży, zawierającym elementy zabawy, a także udokumentowanie dotychczas realizowanych warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą w placówkach działania na rzecz realizacji celu konkursu („Uczestnicy”) i które spełniają określone w niniejszym Regulaminie warunki.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Granty o łącznej wartości 130 tysięcy złotych zostaną przyznane maksymalnie 4 uczestnikom, jednak ich wartość dla jednego laureata nie przekroczy kwoty 65 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 24:00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
-od dnia 2 czerwca 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku Laureaci realizują zaakceptowany przez Komisję program edukacyjno-wychowawczy i prowadzą dokumentację działań (scenariusze zajęć, fotorelacja z prowadzonych działań, opinie dzieci i młodzieży o programie, podsumowanie).
-od dnia 2 czerwca 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku Laureaci realizują projekt remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia prowadzonej przez siebie Placówki i prowadzą dokumentację działań (fotograficzna, filmowa relacja, podsumowanie).

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://biuroprasowe.ikea.pl/129242-startuje-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa?fbclid=IwAR1ywd23p0xto3ARx74T-utAj7EtB3-lBMkfVNfe7AmEkLuad7PW-zohKZs

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas