twitter instagram YouTube

2021-09-29
Konkurs MKDNiS: Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”. – 19 października

FUNDATOR: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

O PROGRAMIE: Program rządowy pod nazwą „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”, zwany dalej „Programem”, jest adresowany do ogółu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, wsparciem objęte są projekty promujące sport osób niepełnosprawnych, które do niezbędnego minimum ograniczają ewentualne kontakty bezpośrednie zarówno realizatorów przedmiotowych działań, jak i ich odbiorców, a co za tym idzie nie generują możliwości wystąpienia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii:

1.      kampanie outdoorowe, w tym wystawy plenerowe;

2.      kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych;

3.      różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;

4.      filmy i spoty promocyjne;

5.      transmisje telewizyjne i live streaming.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana     

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 19.10.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 31 grudnia 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-rzadowy-pn-promocja-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r

KONTAKT:
Ewentualne pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod  numerami  tel. 22 244 31 29, 22 244 31 05.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas