twitter instagram YouTube

2018-07-12
Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Centrum PISOP zaprasza do składania wniosków w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Centrum PISOP zaprasza:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł(słownie: pięciu tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 1 września 2018 roku – 10 grudnia 2018 roku.

Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://pisop.org.pl/generator/.

Nabór wniosków potrwa od 11 lipca 2018 roku do 01 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 września 2018 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Zapraszamy na stronę www.pisop.org.pl/FIO.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Anna Wawrzyniak – anna.wawrzyniak@pisop.org.pl, tel. 534 205 699 lub 61 851 91 34

Mikołaj Kostaniak – mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86, 534 202 744.

 Szczegóły i regulamin na stronie: http://pisop.org.pl/ogloszenie-konkursu-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2018/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas